Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế

Vai trò của hoạt động nhập khẩu đối với nền kinh tế

Bạn đã biết rằng hầu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới này đều không thể đáp ứng đầy đủ nhất cho nhu cầu của nước mình, dù là một đất nước đa dạng hay lớn mạnh thế nào thì thiếu hụt tài nguyên khiến họ không thể cung ứng đầy đủ mọi sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ....