In brochure và in catalogue khác nhau như thế nào

Brochure và catalogue đều có dạng như một cuốn sách để giới thiệu, marketing về một sản phẩm, dịch vụ mà công ty hay doanh nghiệp muốn gửi đến cho người được xem là khách hàng mục tiêu của họ. Chính vì vậy mà không ít người nhầm lẫn 2 sản phẩm in brochure quảng