Chính sách bảo mật

Toiroire.xyz hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ toroire,xyz  và Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ của toroire.xyz. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) cung cấp tổng quan về những dữ liệu nào Chúng tôi thu thập, tại sao Chúng tôi thu thập và những gì Chúng tôi làm với dữ liệu đó.

Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng ngay khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Điều quan trọng là Khách hàng cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào Khách hàng sử dụng Dịch vụ, tức là Khách hàng đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà Chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin và các phần bổ sung của nó.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm Chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin được cập nhật, Khách hàng vẫn sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin mới.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ Khách hàng?

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho Chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác,

Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của Chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách hàng như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà Khách hàng yêu cầu;

Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);

Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để Chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.

Phân phối thông tin

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi ngoại trừ những trường hợp sau đây: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra. Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.