Bơi lội có phù hợp với bệnh nhân thoát vị đĩa đệm?

Tập luyện thể dục thể thao là phương pháp giúp duy trì sức khỏe, tăng cường nhiều dưỡng chất, sức đề kháng để giúp cơ thể chống lại được nhiều bệnh tật. Đối với những bệnh nhân thoát vị đĩa đệm thì khả năng vận động rất hạn chế bởi bệnh gây nên những cơn